Fiska i falkenberg

Falkenberg är en stad i Halland, vackert placerad alldeles vid Ätrans mynning ut i Kattegatt. Ätrans strida strömmar genom nästan hela staden ger utmärkta förutsättningar för både lax- och öringsfiske. Under senare år har staden genomfört naturvårdande insatser, och därmed förbättrat förutsättningarna för lax, så att stammen av atlantisk vildlax är fortsatt bevarad och en av de större, om inte den största, i Sverige.

Ätran är uppdelad i tre områden för fiske, och dessa är sinsemellan lite olika. Även de tillåtna fiskesätten varierar mellan de olika områdena, liksom inom poolerna i Laxbron. Kontrollera vad som gäller där du tänker fiska, så du inte gör något otillåtet av misstag.

  • Hertingforsen – här har man återskapat den gamla åfåran som går förbi kraftstationen, och inrättat ett nytt område för flugfiske. 
  • Laxbron – detta är ett klassiskt flugfiskeområde som är indelat i åtta pooler. Området startar ungefär 100 meter nedströms från Tullbron som ligger mitt i staden.
  • Hålan – ytterligare nedströms, mot Kattegatt till, hittar vi Hålan som är ett populärt ställe för att fiska öring. Även mete efter skrubbskädda är populärt här, speciellt bland barnen.

Fiskekort och regler

För att få lov att fiska i Falkenberg behöver du fiskekort. Säsongen för att fiska är 1 april till sista september, och då är fiske tillåtet mellan klockan 05 och klockan 23. Under dessa tider är också laxstugan öppen, medan fiskevärdar är på plats 07.30-09.30 och 17.00-19.00.

I Falkenberg är det tillåtet med spinn, flugspö och traditionellt räkmete. De olika områdena och poolerna har olika regler, så kontrollera noga vad som gäller där just du har tänkt fiska.

  • Med flugfiske menas fiske med fluga, tafs, fluglina och flugspö.
  • Spinnfiske är fiske med spinn- eller haspelspö och spinnrulle eller multiplikator. Tillåtna beten är skeddrag, wobbler, spinnare, jog och traditionellt mete med räka.

Inga konstgjorda beten med doftämnen är tillåtna, och inte heller mete med mask eller levande bete. Endast ett spö per person är tillåtet.

Den tillåtna dagsfångsten varierar beroende på var du fiskar, emn i hela fiskeområdet ska utlekta laxar, så kallade besor återutsättas. All fångst ska rapporteras efter avslutat fiske. Tänk på att du ska rapporera även dina fångade och återutsatta fiskar.

Leave a Reply