Fiska öring – Ett sant kvällsnöje

Öringen – den prickiga skönheten som på latin heter Salmo Trutta. Den är släkt med både röding och harr, men till skillnad från släktingarna så är äringen en ensamvarg och rör sig inte i stim. Öringfamiljen är stor, och i den ingår havsöring, bäcköring, strömöring, insjööring och kustöring.

Du hittar öring i hela Sverige, från norr till söder. Den finns i både salt, sött och bräckt vatten. Insjöar, åar, havet, bäckar, ja nästan var som helst. Arten är alltså väldigt utbredd, och den tros ha kommit till Sverige med inlandsisen.

Sötvattensöringen trivs bäst i norra sverige, där det finns rena och syrerika vattendrag. Bland annat därför har dess existens hotats av utbyggnaden av vattenkraft. Det är extra problematiskt för öringen när den inte kan vandra fritt i strömmarna, eftersom den alltid återvänder till sin födelseplats för att leka.

Augusti – när de de stora öringarna kan hugga

I augusti, när vattentemperaturen har gått upp är det läge att förbereda öringfiske med sikte på storöring.

Under dagtid är det bäst att stå mitt i strömmen. Då lurpassar nämligen öringen på byten. Snabbt fiske med ryck och spinnstopp är det som gäller.

På kvällarna och nätterna letar sig öringen däremot in på grundare vatten vid strandkanten. Då är den på jakt efter småsländor och mindre fisk. De riktigt stora öringarna står ofta skyddat i hålor, vid utlopp eller i strömkanter och är ofta svåra att få på kroken. Använd ett bete som retar till hugg genom att sticka ut ordentligt. Öringen har ett väl utvecklat revirtänkande, vilket gör att beten som syns väl ofta fungerar bra.

Catch and release?

Catch and release, vilket är detsamma som återutsättning, diskuteras hett för tillfället. En del säger att det är en metod som gör att sportfiske kan tillåtas i större utsträckning, medan andra hävdar att det gör att sjukdomar och svamp sprids lättare i stammen.

Innan du börjar fiska ska du ta reda på vad som gäller för just det fiskeställe du tänker besöka. På en del ställen måste all öring återutsättas, medan på andra ställen finns det regler för hur mycket fisk du kan behålla.