Lär barnen att bli bekväm i vatten

Barn som från tidig ålder introduceras till vatten på ett naturligt sätt blir ofta mycket mindre rädd och besvärad över det. Som vuxen gäller det att hela tiden vara med och nära som ett tryggt stöd. Tvinga inte på barnet något utan låt det ta en sak i taget och se hela tiden till att de är bekväm i vad som händer.

 

När barnet är moget nog att släppa taget själv i vattnet går det och introducera hur en flytväst fungerar. Välj en flytväst barn i bästa kvalitet och visa och förklara vad som händer om man hamnar i vattnet med den. Flytvästar till barn är byggd för och vända på sig så att ansiktet hela tiden är vänt uppåt från vattnet. Det finns en visselpipa som gör det möjligt att tillkalla uppmärksamhet. Att ha flytvästen knäppt på ett korrekt sätt är därför väldigt viktigt.

 

På många ställen i skärgården finns fina sandstränder där det är riktigt långgrunt vid bad vilket är perfekt för barnfamiljer. Det finns inte en brant kant i vattnet där barnet riskerar att snabbt bara tappa fotfästet och panik uppstår. Välj därför badplats med omsorg så att det passar hela familjen på bästa sätt. Först när barnen är lite äldre och har större vana av vatten passar det sig att bada från klippor och liknande. Dock ska man som förälder alltid ha uppsikt! Barn som drunknar gör det oftast helt tyst vilket är viktigt att ha kunskap om.